KHÁM PHÁ LỄ HỘI LÀNG THỔ HÀ ( VÂN HÀ – VIỆT YÊN – BẮC GIANG )

lễ hội làng Thổ Hà Vân Hà huyện Việt Yên tình Bắc Giang

Thổ Hà xưa là một xã thuộc huyện An Việt, phủ Bắc Hà, xứ Kinh Bắc nay là thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nền kinh tế của Thổ Hà không mang tính chất Read More …