Tag: Đặc sản Chè Suối Giàng Yên Bái

Đặc sản Chè Suối Giàng Yên Bái

Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, ở độ cao 1.400m so với mặt nước biển có khí hậu tương tự như hhí hậu Sa Pa, Đà Lạt…. Read more »