Tag: Phở gánh Hà Nội

3 giờ sáng – Tìm và Khám phá một quán Phở đặc biệt

Lọ mọ từ 3 giờ sáng chúng tôi tìm tới một quán Phở đặc biệt. Góc phố nhỏ Hàng Đường bỗng sôi động tới lạ kỳ và mùi hương thân quên từ… Read more »