Tag: Thưởng thức trà sen

Khám phá thú thưởng trà sen của người Hà Thành

Từ xa xưa, các làng cổ quanh Hồ Tây như Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm đã nổi danh với nghệ thuật ướp trà sen. Và có lẽ cũng từ… Read more »